2015-1.2

AD-artikel over Groepsseks met 13-jarige in de Hoven

In het Algemeen Dagblad stond een artikel over een 13-jarig meisje dat in de Hoven door 7 jongens (tussen 13 en 16 jaar) verkracht zou zijn. Een van die jongens bleek door de gemeente benaderd te zijn om als rolmodel te fungeren bij een door de gemeente gesubsidieerd rapmuziek-project om de jongeren uit die wijk op het goede pad te houden. U begrijpt dat dit artikel insloeg als een bom.

Wat hebben we gedaan?

De eerste stap was zorgen dat je niet alleen afgaat op wat de media zeggen, maar zorgt voor extra informatie. Wij hebben geregeld dat wij de uitspraak van de rechter (geanonimiseerd) konden krijgen en daaruit bleek de situatie toch iets anders te liggen.

Het artikel riep veel reacties op en de fractieleden werden bevraagd door media en bewoners. Vandaar dat op voorstel van de voorzitter van de commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen, Michiel Grauss, dit onderwerp direct is geagendeerd. Vóór bespreking in de commissie zijn we als fractie zeer terughoudend geweest richting de media. En na de commissiebehandeling hebben we alleen meegedaan in die media waarvan we weten dat er ruimte is voor ons verhaal (bijv. AD en Radio 1 Op straat).

De feiten

De rechtbank schetst dat het 13-jarig meisje niet zozeer het slachtoffer is van een groepsverkrachting, maar meer zelf de gangmaker is geweest. De rechter oordeelde in ieder geval dat de jongens niet veroordeeld konden worden, maar het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep. De gemeente wist niet van dit hoger beroep. De jongen die is benaderd als rolmodel was populair in de wijk en zou de groep juist mee kunnen krijgen in het project: via rapmuziek aansluiting zoeken met de eigen leefwereld om vandaaruit contact te maken met de jeugd en hun ontwikkelmogelijkheden op een positieve manier te bespreken.

Ons standpunt en inbreng in de commissie

De feiten: De rechtbank schetst dat het 13-jarig meisje niet zozeer het slachtoffer is van een groepsverkrachting, maar meer de gangmaker is bij groepsseks. De rechter oordeelde dat jongens niet veroordeeld worden, maar het OM heeft beroep aangetekend.

De gemeente wist niet van dit hoger beroep. De jongen die is benaderd als rolmodel om de groep mee te krijgen naar een traject met rapmuziek. Om zodoende contact te maken met de eigen leefwereld en van daaruit de goede zaken te bespreken.

Onze inbreng in de commissie

1. Het belangrijkste is de seksuele moraal onder jongeren

Hoe groeit onze jeugd op? Deze seksuele moraal is schadelijk voor alle betrokkenen. Als je dit op je dertiende doet, wat dan op je achttiende? Waar zijn de ouders? Laten die het afweten of hebben ze hulp ingeroepen? Laten we zorgen dat deze beschadigde kinderen (vaak slachtoffer en dader tegelijk) niet verder afzakken.

2. Rol van (semi-)overheid

Welke maatregelen neemt de (semi-)overheid? Weten we wat er speelt? Hebben we een goede informatiepositie? Wanneer wisten we het en wie? En welke maatregelen zijn toen genomen? De samenleving is niet maakbaar maar we doen toch meer dan rappen? Want juist de rap-scene is over het algemeen vrouwonvriendelijk.

3. Rol wethouder en raad

Wijkwerkers van de gemeente waren op de hoogte van het hoger beroep, maar hebben de wethouder Jeugd & Veiligheid hierover niet geïnformeerd. Dit wordt met betrokkenen besproken, zodat hiervan geleerd wordt.

De gemeente gaat deze casus ook met het Openbaar Ministerie bespreken. De gemeente is verantwoordelijk voor veel aspecten van het jeugdwerk, maar wordt niet optimaal geïnformeerd.

Ook hebben wij aangegeven dat dit soort zaken sneller met de raad gedeeld moeten worden. Dat kan ook vertrouwelijk.