2015-1.3

Regionale samenwerking

De gemeente was onderdeel van de Stadsregio Rotterdam maar die bestuursvorm is door landelijke wetgeving per 1 januari 2015 beëindigd. Tegelijkertijd is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gestart. Dit is een samenwerking van 23 gemeenten in de zuidelijke randstad. De gemeenten bundelen hun krachten om het gebied beter bereikbaar te maken en het economisch vestigingsklimaat te versterken.

Voor de doorontwikkeling van het Rivium verwachten we veel van de nieuwe metropoolregio, op dit moment is daar veel leegstand. Aan de orde kwam dat de financiële afwikkeling van de Stadsregio Rotterdam voor de deelnemende gemeenten een financiële meevaller oplevert en dat de gemeentesecretaris van Den Haag per 1 april is benoemd als secretaris-generaal van de metropoolregio.