2015-1.4

Schuldbeheersing

In de afgelopen jaren is de overheidsschuld een belangrijk thema geworden, denk bijvoorbeeld aan Griekenland. Ook voor gemeenten is het belangrijk de schuldomvang beperkt te houden. Samen met de SGP en het CDA had de ChristenUnie een motie ingediend om meer zicht te krijgen op de schuldpositie van onze gemeente.

Het college van B&W heeft daarop een notitie gemaakt over de schuldontwikkeling op lange termijn op basis van de huidige plannen en verwachtingen. De notitie werd met waardering ontvangen en zorgt ervoor dat we regelmatig zicht krijgen op onze schuldpositie. Ook wordt op verzoek van de christelijke partijen bij grote investeringsprojecten de impact voor de schuldontwikkeling weergegeven.