Winkeltijden

De gemeenteraad wil het winkeliers in Capelle aan den IJssel mogelijk maken om alle zondagen open te zijn. Vrijwel direct nadat het huidige Leefbaar/D66/VVD-college was toegetreden, werd vorig jaar al een verruiming naar één zondag per maand toegestaan. De christelijke partijen en de SP hebben duidelijk aangegeven dat dit geen goede ontwikkeling is.

Daarin weten wij ons gesteund door veel winkeliers: we hebben het eerste weekend van november veel winkeliers kunnen bewegen de sticker “Zes dagen open is voor mij genoeg” op hun winkelruit te plakken. Vanuit bijbels en sociaal oogpunt is een rustdag een kostbaar goed. Dhr. J.T. Belder maakte gebruik van het inspreekrecht en gaf aan dat zondagsopenstelling voor een kleine ondernemer een onwenselijke zaak is. Het mocht allemaal niet baten, want zowel onze motie als het amendement werd weggestemd en de verordening werd aangenomen. Wel vinden alle raadsleden dat er geen dwang toegepast mag worden.