Alcohol

In het kader van preventie alcoholmisbruik onder jongeren, dienden wij een motie in: 'Goed voorbeeld doet goed volgen: een maand zonder alcohol'. Daarin riepen wij de gemeenteraad op om in het kader van haar voorbeeldfunctie een maand de alcohol te laten staan.

In verband met het vrijwel volledige gebrek aan draagkracht onder de gemeenteraadsleden – die zichzelf niet als identificatiepersoon zagen voor onze Capelse jeugd(!) – trokken wij de motie in. Wel proberen we via de pers aandacht te krijgen voor deze thematiek en blijven we inzetten op preventie en handhaving.