Begroting 2016

Volgens de wethouder financiën is er in Capelle sprake van een gezonde situatie, waardoor wij de investeringen die op stapel staan moeiteloos kunnen doen. Wij kijken als ChristenUnie, samen met sommige andere fracties, daar wat kritischer tegenaan.

Van onze ruime reserves blijft als het college al haar plannen realiseert weinig over. Daarnaast zijn er veel onzekerheden op het gebied van de drie decentralisaties. Wij houden dus de vinger aan de pols!