Nieuwe burgemeester gezocht – denk mee!

Burgemeester Frank Koen heeft onlangs bekend gemaakt dat hij begin 2016 stopt als burgemeester van Capelle. Dit betekent dat begin volgend jaar een nieuwe burgemeester benoemd moet worden. De gemeenteraad gaat op korte termijn aan de slag met een profielschets, en onze fractie kan uw mening daarbij goed gebruiken.

Basisvaardigheden die elke burgemeester moet hebben

Een groot aantal eigenschappen en kwaliteiten waarover een burgemeester moet beschikken spreekt voor zich. Hij of zij moet in de eerste plaats integer zijn. Een burgemeester geeft het goede voorbeeld en handelt volgens algemeen geaccepteerde normen en waarden. Daarnaast is hij of zij onafhankelijk. Een burgemeester moet boven de partijen staan en gezag uitstralen. Ook moet een burgemeester stressbestendig zijn. Hij of zij onderneemt gerichte acties en treedt doortastend op in situaties die daarom vragen. In crisissituaties moet een burgemeester rust en vertrouwen uitstralen. Verder moet een burgemeester open en aanspreekbaar zijn voor bewoners. Deze eigenschappen zijn algemeen aanvaard.

Wat voor soort burgemeester vind u dat Capelle nodig heeft?

De fractie is benieuwd welke andere eigenschappen, kwaliteiten, ervaring en kenmerken een nieuwe burgemeester van Capelle volgens u moet hebben. Wij horen dat graag en nemen het mee bij onze inbreng in de discussie. Reacties ten aanzien van het profiel van de nieuwe burgemeester ontvangen we graag uiterlijk 9 mei a.s. via fractie@capelleaandenijssel.christenunie.nl.