Centraal Capelle gaat op de schop

De gemeente is druk bezig met de ontwikkeling van het centrumgebied in Capelle. De inzet hiervan is: maak het centrum van Capelle tot een kloppend hart met een duidelijke verbinding naar de IJssel. O.a. het Stadsplein wordt onder handen genomen zo zal het kantoor van de Rabobank gesloopt worden en wordt het metrostation gemoderniseerd.

De ChristenUnie is voor een herkenbare entree-route, samenhang tussen de wijken en een beleefbare verbinding met de IJssel, waarbij nadrukkelijk gezocht wordt naar verdere profilering van de aanwezige kwaliteit aan groen en water. Ook een blijvende aandacht voor de kwetsbare woningvoorraad juichen wij toe.

In deze periode worden diverse bewonersbijeenkomsten georganiseerd, o.a. op 12 mei voor d’Amandelhof in combinatie met de PostNL-locatie en op 20 mei voor de Mient en omgeving.

Op 3 juni wordt de visie voor het hele gebied ‘Slotlaan - metro - Kerklaan - IJssel’ aan de raad gepresenteeerd, inclusief een verdere uitwerking van de plannen per wijk. Bent u op een bewonersavond geweest en heeft u verdere vragen of opmerkingen kunt u die ook bij ons kwijt. Meer informatie is o.a. te vinden op de facebookpagina Centraal Capelle.

Op basis van alle reacties moet het dit najaar tot definitieve besluitvorming komen.