Op verzoek CU wordt innen eigen bijdrage jeugd-GGZ in Capelle opgeschort

De ChristenUnie in Capelle aan den IJssel heeft in de raadsvergadering van februari gevraagd om het innen van de ouderbijdrage in de jeugd-ggz op te schorten. Het kan gaan om aanzienlijke bedragen en de vrees bestaat dat dit een belemmering vormt bij het aanvragen of accepteren van jeugdhulp. Ten eerste is het maar de vraag of ouders zoveel kosten uitsparen (wat is het verschil tussen een kind dat overdag naar een jeugdinstelling gaat ten opzichte van een schoolgaand kind). Ten tweede vinden wij het onrechtvaardig omdat de behandeling van fysieke aandoeningen voor 100% gedekt wordt door de zorgverzekering (voor ziektekosten van kinderen geldt geen eigen risico).

De nieuwe Jeugdwet schrijft voor dat een ouderbijdrage is verschuldigd bij verblijf van een kind buiten het gezin. De redenering hierachter is dat ouders onderhoudsplichtig zijn voor hun kind en dus geld besparen als hun kind buiten het gezin verblijft. De ChristenUnie heeft in de Tweede Kamer ook al gepleit voor uitstel van invoering van deze ouderbijdrage, maar staatssecretaris van Rijn wil dit niet. Wel heeft de staatssecretaris toegezegd er consequenties aan te verbinden als uit onderzoek blijkt dat deze ouderbijdrage drempels opwerpt om hulp te vragen.

Het is aan gemeenten om deze ouderbijdrage te innen, maar als dit onbillijke gevolgen heeft kan de gemeente ervan af zien. Op ons verzoek heeft het college zich over deze kwestie gebogen. Het college heeft nu besloten dat inwoners van Capelle voorlopig geen eigen bijdrage hoeven te betalen als hun kind dagbehandeling krijgt in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, vanwege een verstandelijke beperking of als ze na 1 januari gebruik zijn gaan maken van jeugd- en opvoedhulp. Het college gaat nu eerst het landelijk onderzoek naar de effecten van de ouderbijdrage afwachten. Rond de zomer worden de uitkomsten van dit onderzoek verwacht. Voor permanente opvang wordt nog wel een eigen bijdrage gevraagd.