Uitgifte groenstroken

Door vele Capelse burgers wordt openbaar groen illegaal gebruikt voor verruiming van de eigen tuin.

De illegale groengebruikers worden de komende jaren aangepakt, waarbij groen legaal in gebruik genomen kan worden of teruggegeven moet worden aan de gemeente. We konden met het voorstel van het college meegaan. Er zijn nu meer mogelijkheden om dit op een goede wijze te regelen, waarbij ook grond gehuurd kan worden.