Alcoholpreventie- en handhavingsplan

In 2013 werd het CU-wetsvoorstel van Joël Voordewind om de leeftijdsgrens om alcohol te kunnen kopen met brede steun van de kamer verhoogd van 16 naar 18 jaar. Behalve de leeftijdsverhoging is in de wet opgenomen dat gemeenten verplicht een preventie- en handhavingsplan alcohol moeten opstellen. Over het plan dat voorlag hebben wij in de commissieronde van april veel vragen gesteld.

De CU-fractie vond het hele plan veel te algemeen. Eventuele maatregelen zijn niet of nauwelijks uitgewerkt. Zo hadden we vragen over het handhaven door supermarkten en de invloed van de gemeente daarop. Uit diverse onderzoeken blijkt dat jongeren in heel veel gevallen gewoon alcohol weten te bemachtigen. Verder hebben we de suggestie gedaan jongeren zelf als ambassadeurs in te zetten om verantwoord met alcohol om te gaan (rolmodel) en voorgesteld om regelmatig een cursus aan te bieden om verstrekkers van alcohol – in bijvoorbeeld sportkantines – leren hoe te handelen en op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

De wethouder gaf aan dat dergelijke maatregelen nog zullen worden uitgewerkt in de jeugdagenda maar zo had geen enkele partij het begrepen. Uiteindelijk werd het voorstel ‘teruggenomen’, in die zin dat de status van het huidige alcohol preventie- en handhavingsplan inclusief het vervolgproces nog door het college zal worden toegelicht. Mogelijk wordt het formeel wel vastgesteld in de raad van mei omdat het een wettelijke verplichting is zo’n plan te hebben. We wachten het procesvoorstel verder af maar vinden het onderwerp te belangrijk om lichtvaardig mee om te gaan.