Heeft Capelle een hart voor vluchtelingen?

De Capelse gemeenteraad besprak 28 september jl. de vluchtelingenproblematiek. De VVD had om deze behandeling gevraagd om te voorkomen dat vluchtelingen Capellenaren kunnen verdringen bij het krijgen van een huurwoning. De ChristenUnie had een ander voorstel (motie) ingediend met als veelzeggende titel "Capelle heeft een hart voor vluchtelingen en een beetje regie van de gemeente kan ook geen kwaad." Fractievoorzitter Michiel Grauss: “De ChristenUnie voelt mee met hen die wegvluchten uit een oorlogsgebied en niet meer dan één koffer bij zich hebben. We proeven dat veel mensen in Capelle met deze mensen mee leven, ook in onze contacten met bijvoorbeeld de kerken. De vraag is dan: wat kunnen we eraan doen? Hoe kunnen we helpen? Om te voorkomen dat goed bedoelde hulp niet effectief is of niet wordt gebruikt, vragen we om een beetje regie van de gemeente. Veel ondersteuning loopt al via vrijwilligersorganisaties, en dat moet zo blijven. Maar laten we als overheid daarover wel communiceren zodat we elkaar kunnen vinden."

Tijdens de raadsvergadering was er veel kritiek op het voorstel van de VVD. Volgens veel partijen rammelde het nogal, en daarom is het van de agenda gehaald. De ChristenUnie gaat het om de inhoud (hulp aan vluchtelingen goed laten verlopen) en niet om politieke spelletjes. Behandeling van het ChristenUnie voorstel werd daarom net als het VVD voorstel verplaatst naar de eerstkomende commissievergadering, zodat de gemeenteraad de problematiek integraal kan bespreken.

Burgemeester Frank Koen nam vervolgens het woord en gaf uitvoerig aan dat er andere tijden zijn aangebroken. Koen gaf aan dat er een reële kans is dat Capelle in het kader van een noodsituatie wordt aangesproken om opvangplekken voor maximaal 72 uur beschikbaar te stellen, en dat hij daar ook gehoor aan zal geven. Of te wel: Capelle staat klaar om te helpen.

Ook hebben de burgemeester rechtstreeks signalen bereikt van organisaties als kerken die willen helpen waar nodig, en dat vond hij hartverwarmend. De gemeente zal dat indien nodig echt gebruiken. Daarmee werd het ChristenUnie-voorstel door de burgemeester omarmd en gaat de gemeente er feitelijk nu al mee aan de slag. Raadslid Michiel Grauss: "Wij bedanken de burgemeester die, als verantwoordelijke voor de crisisorganisatie, zorgt dat Capelle er klaar voor is. Tegelijkertijd is hij een echte burgervader die oog heeft voor mensen in nood."