Duurzaamheid: tuiniers gezocht!

In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie is duurzaamheid een belangrijk thema. In de raadszaal maken we ons sterk voor een duurzame overheid, die een voorbeeldfunctie vervult en nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid stimuleert. Maar we willen als ChristenUnie ook zelf het goede voorbeeld geven, het liefst op zo’n manier dat dit voor de burgers van Capelle ook zichtbaar is. De stadslandbouwprojecten die nu in een aantal wijken zijn opgezet, lijken ons daarvoor een geschikt middel.

In Fascinatio zijn inmiddels 70 perceeltjes (gratis) uitgegeven en het lijkt ons een leuk idee om als ChristenUnie Capelle ook een stadstuintje voor onze rekening te nemen. Daarvoor zoeken we mensen die het leuk lijkt (namens de kiesvereniging) een tuintje of kwekersbak (op tafelhoogte) te verzorgen. De revenuen (eten uit eigen tuin) zijn uiteraard voor u!

Spreekt u dit aan neem dan contact op met Peter Eilander via p.eilander@capelleaandenijssel.nl.