Leeftijdscontrole alcoholverkoop

In 2014 is de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. De oproep van de ChristenUnie om prioriteit te geven aan preventie en handhaving, gericht op jongeren tussen 12 en 18 jaar, kreeg de steun van de gehele gemeenteraad. Helaas blijkt dat het terugdringen van alcoholgebruik in Capelle minder goed lukt, wij blijven achter bij de dalende trend in Nederland.

Ook de leeftijdscontrole in supermarkten blijft een lastige kwestie. Daarom kwam CU-raadslid Peter Eilander met de suggestie om juist de supermarktondernemers te betrekken bij het opstellen van het nieuwe jeugdbeleid (preventie). Ten aanzien van handhaving zijn we aan het onderzoeken of de effectiviteit van handhaving te verhogen is.