Zwembad

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota heeft de CU-fractie niet ingestemd met het onderdeel om nu ruim 15 miljoen te investeren in een nieuwe zwembad-sporthal combinatie aan de Alkenlaan. De plannen zijn wat ons betreft niet voldoende uitgewerkt, de raad is hier niet bij betrokken, en op basis van de huidige plannen is het draagvlak bij de sportverenigingen die het betreft onvoldoende. De coalitiefracties Leefbaar Capelle, VVD en D66 hebben desondanks de middelen beschikbaar gesteld. Het proces gaat dus door en de verdere afstemming wordt pas na de zomer ter hand genomen.

Aspecten waarover wij duidelijkheid willen hebben zijn o.a.:

  • Parkeren.
  • Afwikkeling Blinkert-contract (huidig zwembad).
  • Meerjarige capaciteitsplanning sporthallen inclusief effecten voor de verenigingen (korfbalvereniging KCC heeft een prachtig nieuw clubgebouw op sportpark Schenkhal maar de sporthal Schenkel staat op de nominatie voor sloop).
  • Gedegen onderzoek naar klantenpotentieel, gerelateerd aan bestaande zwembaden net buiten Capelle en inzicht in de financiële resultaten van deze omliggende zwembaden.