Verantwoordingsfolder

Hopelijk heeft u kort voor de zomervakantie allemaal een exemplaar van onze mooie flyer in de bus ontvangen. In heel Capelle zijn 29.000 flyers huis-aan-huis verspreid. We danken nogmaals alle vrijwilligers die hiervoor de handen uit de mouwen hebben gestoken. In deze flyer legden we verantwoording af over wat we de afgelopen 2 jaar hebben bereikt, we zitten immers alweer halverwege de raadsperiode 2014-2018.