ChristenUnie stelt vragen over woekerend groen

Het zal u niet ontgaan zijn dat Capelle het afgelopen jaar de titel “groenste stad van Nederland” mocht voeren. Het is onze fractie en ook enkele verontruste burgers echter opgevallen dat sommige plantvakken er wel erg onverzorgd bij liggen of totaal worden overwoekerd door o.a. de brandnetel en de clematis.

In de afgelopen bezuinigingsrondes is weliswaar besloten het groenonderhoud te versoberen, maar wij hebben vragen gesteld of het huidige straatbeeld nog wel voldoet aan het afgesproken onderhoudsniveau. De fractie overweegt om bij de begrotingsbehandeling voorstellen in te dienen om de kwaliteit van het groenonderhoud op peil te houden.