Rapport over Capelse burgerparticipatie pijnlijk voor Leefbaar Capelle

De rekenkamer is een onderzoeksinstituut dat namens de raad onderzoeken doet over effectiviteit van beleid. Onlangs werd de burgerparticipatie in Capelle onderzocht. Uit het Rekenkamerrapport over burgerparticipatie blijkt dat het jarenlang gevoerde, intensieve en veel geld kostende beleid om burgers actief te betrekken bij het besturen van de stad en hun woonomgeving, weinig of niets uitgehaald heeft. Er wordt wel (veel) gepraat met burgers in Capelle, maar dat heeft in het algemeen weinig of geen invloed op de uitvoering van allerlei zaken.

"Te vaak wordt de inbreng van bewoners enkel procedureel verwerkt, zonder dat inbreng zichtbaar effect heeft op het handelen van de gemeente. Daarmee is ondanks alle inzet van de gemeente het participatiebeleid uiteindelijk weinig effectief te noemen", valt in het rapport te lezen."Dit rapport is pijnlijk voor Leefbaar College", constateert ChristenUnie-raadslid Michiel Grauss tijdens de raadsvergadering van 26 september. "Meedenken en meepraten is oké, zo staat in het rapport te lezen, maar meebeslissen is er niet bij. Terwijl Leefbaar College de traditionele partijen altijd heeft verweten oude politiek te voeren. Nu doet Leefbaar eigenlijk hetzelfde."