Diversen

Als fractieleden verdelen we de taken. Zo ging de een naar een conferentie Sociale Veiligheid & Wijkleefbaarheid. Een ander woonde de officiële opening van de windmolen bij en een derde mocht de commissaris van de koning, de heer Smit, verwelkomen bij zijn bezoek aan Capelle op 10 november jl.  Voorzichtig aan zijn we ook begonnen met de eerste voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, in overleg met het bestuur. Wilt u daarin meedenken? U bent meer dan welkom!