Afscheid Burgemeester Koen

December 2015 stond in het teken van de begroting voor 2016 en het afscheid van burgemeester Koen. Als CU-fractie hebben we onze zorgen met betrekking tot de gemeentelijke financiën geventileerd en onze dankbetuigingen aan Frank Koen op vele manieren laten weten. Hij was een goede burgervader, die onze christelijke principes deelde en deze niet onder stoel of tafel stak. In de discussie over opvang van asielzoekers durfde hij het bijvoorbeeld aan om als enig lid van het college stelling te nemen en zich verantwoordelijk te tonen voor het lot van medemensen. Wij zullen hem missen!