Alcohol onder 18 - mysteryshoppers

In de kerstvakantie was uw CU-fractie actief op het gebied van alcohol en jongeren. Samen met een aantal mysteryshoppers onderzochten wij in hoeverre onze Capelse winkeliers de Nix-18-regel in de praktijk hanteerden. Vooraf hadden wij uiteraard de wethouder en Handhaving ingeseind. Helaas kwam onze voorspelling niet uit: wij dachten dat onze jongeren moeilijk aan alcohol zouden kunnen komen, maar het tegendeel bleek bewaarheid: bij de meeste winkels hoefden zij geen ID-bewijs te tonen en kregen ze moeiteloos wijn, bier, port en zelfs champagne mee... Uiteraard hebben wij op discrete manier de betreffende ondernemingen op de hoogte gesteld. We nemen ons voor op dit terrein de komende tijd de nodige aandacht te blijven vestigen.