Wijkbezoek Oostgaarde CU Capelle op zaterdag 11 juni

De fractie wil DV 11 juni tussen 10 en 12 uur (am) de wijk Oostgaarde bezoeken. Ook u als leden van de kiesvereniging bent daarbij van harte uitgenodigd. Nadere berichtgeving volgt maar noteert u de datum alvast in uw agenda.