Gebiedsvisie Centraal Capelle

Centraal Capelle is het gebied dat wordt begrensd door de Slotlaan, Couwenhoekseweg, Abram van Rijckevorselweg en Hollandsche IJssel en beslaat daarmee een groot deel van Middelwatering. In de gemeenteraad van maart lag het plan voor om de komende jaren ruim 24 miljoen euro te investeren in de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied. Daarbij moet u denken aan het verlevendigen van het centrum (o.a. Stadsplein), betere kwaliteit van groen en woningen in dit gebied en een betere bereikbaarheid van het centrum. Het college wil graag in één keer het budget hiervoor beschikbaar hebben. De ChristenUnie-fractie onderschrijft nut en noodzaak van het opwaarderen van dit gebied, maar zou liever stap voor stap kijken of daar financiële ruimte voor is en hoe zaken zich ontwikkelen.

Onze belangrijkste argumenten daarvoor zijn:

  • Nog grote financiële onduidelijkheid rond de nieuwe taken Jeugdzorg en WMO;
  • Het financieel perspectief van de gemeente is minder rooskleurig dan enkele jaren terug;
  • De raad heeft al andere grote investeringen goedgekeurd zoals de bouw van een zwembad;
  • De doorlooptijd van dit project is ongeveer 8 jaar, maar de detailhandel is volop in ontwikkeling. Wat betekent dat voor de Koperwiek en hoe ziet het winkelaanbod er over 5 jaar uit?;
  • Moeten we al onze pijlen wel op één of enkele grote aannemers richten of ook de lokale en regionale ondernemers de mogelijkheid geven om delen van het werk uit te voeren?;
  • Hoeveel ruimte blijft er nog over om in de overige winkelgebieden te investeren?

Alle partijen in de Capelse gemeenteraad hebben met de inhoud van het plan ingestemd. Hier is een lang voortraject aan voorafgegaan met veel inbreng en betrokkenheid van bewoners en ondernemers uit het gebied. De financiële dekking staat later dit voorjaar opnieuw op de agenda. Bij de Voorjaarsnota wordt samen met alle andere plannen en ontwikkelingen een integrale afweging gemaakt.

Gebiedsvisie

Gebiedsvisie voor Capelle (klik op de afbeelding om in te zoomen)