Geen gemeenschapsgeld naar stoplichtsnelweg Rotterdam-Gouda

Al jarenlang pleit de Capelse ChristenUnie voor een fietssnelweg of snelfietsroute tussen Rotterdam en Gouda. Dit past bij het duurzame karakter van onze partij. En eindelijk: op 10 januari besloot het College van B&W over het Capelse traject dat onderdeel is van deze nieuwe snelfietsroute.

Dus gaat de vlag uit bij de Capelse ChristenUnie? Michiel Grauss: "Nee, van alle routes die gekozen kunnen worden, kiest men voor de slechtste variant: het traject direct naast de Hoofdweg, met niet één, niet twee, maar vijf kruisingen met stoplichten in verband met passerend autoverkeer. Dat is geen snelfietsroute maar een traagfiets- of schildpadroute".

Is er dan geen beter alternatief? Grauss: "Zeker, evenwijdig aan de Hoofdweg ligt zo’n 100 meter oostwaarts een volledig vrij fietspad genaamd De Spoorberm. Waarom dan daar niet fietsen? Je hebt er geen last van de uitlaatgassen van de Hoofdweg en er zijn geen gevaarlijke kruisingen."

De stukken zijn opgevraagd en bestudeerd en Wethouder Van Sluis is om een toelichting gevraagd, want dit lijkt op het slecht besteden van 84.000 euro aan subsidie. Op vrijdag 10 maart gaan we dan ook samen met de Capelse fietsersbond een deel van het traject fietsen om aandacht te vragen voor deze kansloze excercitie. Iedereen is welkom om mee te fietsen. We verzamelen vrijdag 10 maart om 14.00 uur bij Smalspoor 12.