CU Capelle vraagt aandacht voor bestrijding eenzaamheid

Als ChristenUnie maakten we in de laatste raad van 2016 gebruik van de Actualiteitenraad, de mogelijkheid voor debat of vragen over niet-geagendeerde onderwerpen, om zo kort voor Kerst aandacht te vragen voor het onderwerp ‘eenzaamheid’ onder Capellenaren.

Deze dagen zijn niet voor iedereen feestelijk, maar voor sommigen juist een moment waarop de eenzaamheid extra zichtbaar wordt. Wat kunnen wij daaraan doen? Michiel Grauss riep alle aanwezigen op goed om zich heen te kijken en aandacht te geven aan mensen die het goed kunnen gebruiken. Tevens vroegen we aandacht voor de vele activiteiten die in allerlei wijken door onder andere kerken georganiseerd worden. Er is veel aanbod dat gratis toegankelijk is en waar iedereen welkom is. De uitkomst van het actualiteitendebat was dat de burgemeester toezegde vanaf volgend jaar vanuit de gemeente meer aandacht te geven aan deze initiatieven. Dit zal gebeuren door vermelding van al het aanbod op de gemeentepagina in de lokale krant en op de website van de gemeente.