Nieuwbouwwoningen op een van de laatste stukjes Capels slagenlandschap

In de raadsvergadering van december is een besluit genomen over de gebiedsvisie Landelijk Capelle. Dit is een visie over de toekomstige inrichting van het groene gebied rond Kanaalweg, Bermweg en de ‘s-Gravenweg. De gemeente is met inwoners en ondernemers uit dit gebied het gesprek aangegaan over de kwaliteiten van het gebied en de ideeën om die te versterken. Dit resulteerde in de volgende hoofdlijnen: woningbouw moet passen in het landschap, meer aandacht voor natuur en historie (het is een stukje Capelle van meer dan 500 jaar oud), fietsvriendelijke en veilige wegen en een aantrekkelijker Kanaalweg.

 Tijdens de raadsbehandeling werd door de ChristenUnie vooral stilgestaan bij ontwikkellocatie ‘Oeverrrijk’, gelegen in het typisch Capelse slagenlandschap aan de achterzijde van de Kanaalweg, aan de kant van de kringloopwinkel. Het voorstel is om in de nabije toekomst op deze locatie ongeveer 30 woningen te bouwen.

Samen met SGP en PvdA kwam de ChristenUnie met een motie: nu nog geen besluit over woningbouw op deze plek. Dit stukje Capelle is 500 jaar oud en dit nu gaan bebouwen is een onomkeerbaar besluit. Onderzoek nu eerst goed waar in Capelle draagvlak voor is: een groen Oeverrijk dat mooi wordt ontsloten voor fietsers en wandelaars of de variant met 30 woningen. Helaas zagen met name de coalitiepartijen dit niet zitten.