Kunstgras op de korrel met motie paniekvoetbal

De gemeenteraad had bij de behandeling van de Najaarsnota vooral aandacht voor de commotie die landelijk is ontstaan over de kunstgrasvelden. Op deze velden liggen granulaatkorrels die volgens sommige media en onderzoeken (mogelijk) kankerverwekkende stoffen bevatten. In Capelle zijn kunstgrasvelden bij CVV De Zwervers en bij vv Capelle. Raadsleden constateerden dat de berichten in de media ook in Capelle tot ongerustheid hebben geleid, met name bij de ouders van kinderen die op die velden sporten.

De gemeenteraad besloot om extra geld beschikbaar te stellen om de vervanging van deze velden naar voren te halen. De motie ‘paniekvoetbal’ van de ChristenUnie – laten we eerst het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) afwachten – maakte geen enkele kans. Direct volgde een persbericht over de op handen zijnde vervanging.

Maar op de middag na de raadsvergadering werd het RIVM-onderzoek gepubliceerd. Uitkomst: sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat is verantwoord. Het schadelijk effect op de gezondheid is praktisch verwaarloosbaar. Hierop besloot het college alsnog om voorlopig niet tot vervanging over te gaan, met als resultaat: opnieuw onrust bij de Capelse sportverenigingen. Er had dus veel rumoer voorkomen kunnen worden door gewoon de lijn van de ChristenUnie te volgen: bezint eer ge begint!