Martin van Tienhoven onderscheiden als lid in de Orde van de Oranje-Nassau

Gemeenteraad Capelle aan den IJsselzaterdag 08 mei 2021 15:31

Op 19 april was er weer een raadsvergadering, dit keer een korte. We praten u er graag over bij. Maar allereerst feliciteren we ons jarenlange lid Martin van Tienhoven met zijn koninklijke onderscheiding, als lid in de Orde van de Oranje-Nassau. Deze kreeg hij heel terecht tijdens de Capelse lintjesregen opgespeld. Martin van harte gefeliciteerd!

Raadsvergadering

Zoals gezegd een korte vergadering deze keer. We begonnen met het afscheid en in memoriam van het raadslid Albert van Bart. Betrokken bij de oprichting van Leefbaar Capelle en jarenlang de stabiele factor binnen deze lokale partij. Een betrokken volksvertegenwoordiger, en daarnaast ook trouw vrijwilliger, onder andere als chauffeur op de buurtbus. Albert is aan de indirecte gevolgen van corona overleden. Zo kwam het virus ook bij ons politieke werk in de raad wel heel dichtbij.

De lege plek is diezelfde vergadering weer ingevuld door de heer Gerrie Slagboom.

Op de agenda stonden verder alleen enkele hamerstukken. Over twee daarvan heeft Hilde Groenendijk een stemverklaring afgegeven.

  • Regiovisie Jeugdhulp Rotterdam Rijnmond ‘Nabij en Passend’: ook al zijn wij blij met dit voorstel en steunen wij de toevoegingen van de Adviesraad Sociaal Domein, tegelijkertijd luiden wij de noodklok: alle hens aan dek nu met de invulling van regia-agenda om een eind te maken aan de schrikbarende wachtlijsten!

  • Verordening voorziening huisvesting onderwijs Capelle aan den IJssel 2021: het was nodig om de oude verordening te vernieuwen en gelukkig is er volop ontwikkeling op dit onderwerp in Capelle: we riepen het college op om blijvend flexibel te zijn en te zorgen voor gezonde en veilige onderwijsomstandigheden.

Herbenoeming burgemeester Peter Oskam

Op 4 januari 2022 is het 6 jaar geleden dat onze burgemeester in Capelle werd geïnstalleerd. De standaard ambtstermijn zit er dan op voor hem. De raad en de burgemeester hebben zich uitgesproken, een herbenoeming voor 6 jaar wel zien zitten. Daarom zijn in de raadsvergadering de verordening en de vertrouwenscommissie vastgesteld. In deze commissie zitten alle fractievoorzitters van de nu zittende partijen, dus ook Peter Eilander. Aan de hand van een strak protocol vanuit de provincie en onder verantwoordelijkheid van de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland Jaap Smit, gaan we deze procedure nu doorlopen. Dat zal uitmonden in een raadsvergadering in september waarin we over de herbenoeming gaan stemmen. Daarna kan de Commissaris alle verdere zaken regelen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wat zal leiden tot een Koninklijk Besluit zodat we op 4 januari 2022 onze burgemeester voor wederom 6 jaar kunnen herbenoemen.

Tot zover de terugkoppeling van, in ons fractiegeheugen, de kortste raadsvergadering in jaren (binnen 1 uur afgerond). Vermeldenswaard is nog dat wethouder Van Veen zijn excuses aanbood aan het Energie Collectief Capelle inzake ‘vermeend lekken’. Fijn dat dit zo kan in alle openheid. Wij hebben veel waardering voor het ECC (eerder kregen zij van ons de Doorzettersprijs).

Overige activiteiten

Uiteraard zijn we in de afgelopen weken volop bezig geweest achter de schermen. Zo hebben wij vragen gesteld inzake de veiligheid van gemeente-functionarissen naar aanleiding van een gevolgde VNG-cursus inzake Informele interventie en de-escalatie. Ook hebben we in overleg met de andere partijen aangedrongen op deelname aan een regionale breed opgezette conferentie inzake kinderarmoede. We denken mee bij bouwplannen zoals in de Florabuurt en aan de Meeuwensingel en het zoeken naar een oplossing voor (snelfiets)verkeer rond de Algera-corridor. Zaken zoals burgerparticipatie, veiligheidsbeleid (ook inzake Covid-19), het toezicht op openbaar onderwijs in onze stad, de gang van zaken in Hitland en de plannen rond het Schollebos vragen onze aandacht.

Vooruitblik Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Intussen zijn de voorbereiding voor de volgende verkiezingen alweer gestart. Wilt u meedenken of hier een rol in spelen, meldt u zich dan aan: u bent van harte welkom!

Nu gaan we genieten van een politiek-vrije week (meivakantie) en dan op naar Hemelvaart en Pinksteren. Wij wensen u fijne dagen toe.

« Terug