Herbenoeming burgemeester Oskam

Stadsvisie.jpegvrijdag 15 oktober 2021 22:00

Begin januari 2022 is Peter Oskam alweer 6 jaar burgemeester van onze mooi stad. Dan eindigt zijn eerste termijn. Hij gaf zelf aan graag nog een termijn van 6 jaar hier burgermeester te zijn.

Daartoe hebben alle fractievoorzitters als lid van de vertrouwenscommissie gesprekken gevoerd met de burgemeester zelf, het college en een aantal externen die Peter Oskam ook buiten het gemeentehuis meemaken en het maatschappelijk werkveld vertegenwoordigen.

In de vertrouwelijke raadsvergadering is het verslag en de conclusie van deze gesprekken gedeeld met de raad. Vrij snel daarna kon de vervangend voorzitter van de raad officieel meedelen dat de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel Peter Oskam aan de Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, voordraagt voor een volgende periode van 6 jaar als burgemeester van onze stad.

Raadsvergadering 27 september

Vaststellen Stadsvisie
‘Met het oog op de toekomst’ is de nieuwe Stadsvisie voor Capelle aan de IJssel. De Stadsvisie geeft voor een periode van ongeveer 30 jaar aan wat de stip aan de horizon is ,hoe Capelle er dan uit kan zien en welke keuzes daarbij belangrijk zijn. Zeg maar gerust: een echt Capelse stadsvisie.

Het resultaat is tot stand gekomen met heel veel inbreng vanuit de Capelse samenleving. Capelle is geen dorp en geen stad, maar een stad met een dorpskarakter, waarin de wijk en buurt centraal staan. We hechten veel waarde aan het bewaren van wat nu goed is. Dat heeft een prominente plek gekregen. Aandacht voor water en groen en mogelijkheden voor sociale ontmoeting. Daarbij is hoogbouw misschien nodig voor extra woningen voor ouderen en starters.

De stadsvisie wordt nu verder uitgewerkt naar kans- en (her)ontwikkelgebieden. Daartoe ondertekenden we een raadsbreed gesteunde motie van de SGP om nu aan het werk te gaan en de stadsvisie zo handen en voeten te geven.

Stedebouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Meeuwensingel
In 2017 had de raad het gebiedspaspoort Meeuwensingel vastgesteld. Een gebiedsontwikkeling achter de kerk De Hoeksteen met o.a. de toekomstige huisvesting voor 3 scholen, een huis van de wijk en particuliere ontwikkeling voor o.a. starters en (sociale)huur woningen door Havensteder. Nu lag voor hoe die puzzelstukjes in elkaar moeten gaan passen en welke uitstraling daarbij dan past.

Voor onze fractie was belangrijk dat er genoeg openbare ruimte, lees groen, in het gebied blijft en de scholen genoeg ruimte hebben, met goede schoolpleinen. Na wat extra informatie en verdere uitwerking op het punt van parkeren en verkeersafwikkeling konden wij instemmen met deze volgende stap.

Coördinatieregeling bouwplan Bermweg/Capelseweg
Voor ons lag het voorstel om alle mogelijke vergunningen (omgeving, water en andere samenhangende besluiten) te bundelen in 1 procedure, te weten de coördinatieregeling. Dan heb je integraal alle vergunningen op 1 moment in besluitvorming. Wel zo overzichtelijk. Dit besluit wordt normaal gesproken genomen door het college.

Op verzoek van enkele raadsleden, waaronder ons eigen raadslid Peter Eilander, werd de raad om een dergelijk besluit gevraagd. Voor onze fractie was het belangrijk te weten hoe nu de participatie was verlopen met omwonenden en bedrijven na alle commotie rondom de vaststelling van het gebiedspaspoort. De inbreng van de omwonenden is goed verlopen, maar de overleggen met de bedrijven op het achterterrein hebben helaas nog geen positief resultaat opgeleverd.

Uiteindelijk heeft het college wel voldaan aan de gevraagde inspanningsverplichting en konden wij instemmen met het toepassen van deze coördinatieregeling voor het bouwplan.

Vooruitblik

We kijken vooruit naar een drukke periode met een nieuwe begroting, een ambitieus Corona-actieplan en een campagneperiode.

De nieuwe gemeenteraadsverkiezingen naderen met rasse schreden. Graag doen wij een oproep op u om in uw omgeving mensen te enthousiasmeren voor het werk van de Capelse ChristenUnie. We kunnen zeker nog veel nieuwe leden gebruiken.

De campagnecommissie is versterkt met de komst van Arjen Uitbeijerse. Arjen van den Brink zit hier ook in, met Robert van Eersel vanuit het bestuur. Arjen van den Brink vormt zoals u weet een welkome aanvulling in de fractie, zeker nu we afscheid hebben moeten nemen van onze Trudy de Ruig.

Binnenkort hopen we duidelijkheid te krijgen vanuit het bestuur inzake de kieslijst: u zult daar zeker nog meer over horen.

Wilt u ons en ons werk in de Capelse politiek blijven opdragen in uw gebed?

« Terug