Nieuwsbrief fractie ChristenUnie Capelle aan den IJssel - februari 2023

Nieuwsbrief fractie ChristenUnie Capelle aan den IJssel - februari 2023

Beste leden

Een tijdje terug was het Valentijnsdag, 14 februari. Als fractie hebben we er geen aandacht aan besteed. Toch levert zo’n dag soms reflecties op. Een daarvan treft u aan onderaan deze nieuwsbrief.

Kom ook naar onze Fractie Meet & Greet op 9 maart

Noteer in uw agenda: 

  • Onderwerp: Algemene ledenvergadering / meet & greet met fractie en bestuur
  • Datum: donderdag 9 maart 2023 20:00 u. (inloop: 19:30 u.)
  • Plaats: Nieuwe Westerkerk, Valeriusrondeel 670

Het wordt een gezellige avond met een hapje en een drankje. Maak persoonlijk kennis met onze (fractie)leden en bestuur. Zij gaan graag met u in gesprek over thema's uit de Capelse politiek.

Meer details krijgt u nog in een e-mail of in de brievenbus.

Open dag ChristenUnie

Op zaterdag 11 februari jl. was de Open Dag van de ChristenUnie in het tijdelijke Tweede Kamergebouw in Den Haag. Arjen van den Brink is daar samen met zijn dochter geweest.

De dag startte met een opening/aftrap door onze Tweede Kamerleden en de lijsttrekkers van de provincies en waterschappen, swingend vergezeld van een gospelkoor dat het ene naar het andere nummer zong.

Een tegenvaller was, dat Mirjam Bikker ziek thuis zat terwijl ze voor het eerst haar opwachting zou maken als politiek leider. We werden daarom welkom geheten door vicepremier Carola Schouten.

Het grootste aandachtspunt was de strijd tegen polarisatie en de uitdaging om het vertrouwen terug krijgen in de politiek. Na een mooie rondleiding door het gebouw heeft Arjen nog deelgenomen aan de workshop ‘Deugden in de politiek’ door Don Ceder. Al eeuwenlang worden de deugden als vitamines gezien voor goed bestuur. Hoe helpen deze deugden Don om staande te blijven in de Haagse arena? En hebben die deugden ook iets te zeggen voor ‘gewone’ burgers?

Uiteraard mochten we ook nog even op de foto met Kamerleden en daar is dankbaar gebruik van gemaakt. Alom al een zeer geslaagde dag.

 

Raadsvergadering 13 februari

Deze avond is begonnen met een indrukwekkende minuut stilte voor de slachtoffers en nabestaanden van de aardbeving in Turkije en Syrië en voor de man die om het leven is gekomen die middag, omdat de hoogwerker waarin hij werkte, omviel.

Er stonden 12 agendapunten op het programma. De voortgang aanpak ondersteuning financiële bestaanszekerheid en de voorlopige vervolgaanpak namen veel tijd in beslag nam.

Leefbaar Capelle heeft een amendement ingediend om een totaalbedrag van €300.000 te reserveren voor kinderen in gezinnen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau ter dekking van een fashioncheque van €100 per kind. De SGP kwam daarnaast met de motie ‘Naar een armoedeaanpak, voorbij de gevolgbestrijding’. Daarin spreken zij zich uit het wenselijk te vinden dat er meer fundamentele bezinning kan komen ten aanzien van het armoedeprobleem. Waarom wordt er specifiek gekeken naar een ‘kledingbon’, maar mogen ouders niet zelf kiezen waaraan ze het geld willen besteden? Uiteindelijk met de aanpassing om fashioncheque tussen aanhalingstekens te zetten, heeft de raad unaniem ingestemd met het amendement van Leefbaar Capelle. Ook de motie van de SGP werd aangenomen.

GroenLinks kwam met een motie vreemd over menstruatiearmoede, die daarvoor al ter consultatie is ingebracht in de Commissie Samenleving en Economie. Een goede en sympathieke motie. Wethouder Westerdijk gaf opnieuw aan, dat Capelle aan den IJssel al veel doet op dit thema. Ze benoemde een lijst met uitdeelplekken waar menstruatieproducten gratis op te halen zijn. Ook is de landelijke overheid bezig om hier vorm aan te geven. De wethouder wil graag in die lijn kijken naar eventuele maatregelen en daarop anticiperen. Ze heeft toegezegd om te onderzoeken of er voldoende producten op de locaties aanwezig zijn en er geen blinde vlekken in Capelle zijn. Uiteindelijk nam GroenLinks hier genoegen mee.

Verkiezingen Provinciale Staten & Waterschappen

Op 15 maart zijn er weer verkiezingen, waarbij u weer op de ChristenUnie kunt stemmen . Hilde Groenendijk staat op de kieslijst bij het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Een veilige woonomgeving, schoon water, voldoende woningen, bescherming van de natuur: er liggen uitdagingen genoeg.

Mocht u geen gelegenheid hebben te stemmen, neemt u dan contact op met de secretaris van het bestuur Jaco de Graaf of met onze fractie (zie onderaan deze nieuwsbrief). We zorgen indien nodig graag voor vervoer of regelen met u een machtiging.

Op 11 maart zullen we op de Verkiezingsmarkt in De Terp present zijn. Komt u ook even langs? Meehelpen kan natuurlijk ook, vele handen maken immers licht werk. We horen en zien u graag!

Het campagneteam zoekt uw hulp

CU_VerkiezingsposterPSWS2023_A0

Naast de drukke politieke activiteiten van de fractie, proberen zij ook nog voldoende zichtbaar te zijn in Capelle. Zo waren wij met kerst nog in Winkelcentrum Picassopassage (Schollevaar) en eerder in verzorgingshuis Rijckehoven.

Dit vraagt erg veel inspanning van de fractie en bestuur. Daarom zijn wij op zoek naar leden die ons willen ondersteunen in het organiseren van activiteiten en samen met ons de socials actueel willen houden.

Het zou mooi zijn als er een mooi team ontstaat dat samen met ons de Capelse ChristenUnie goed op de kaart weet te krijgen bij de inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijfsleven.

Wilt u ons helpen? Zowel jong als oud kan zich hiervoor aanmelden.
Dit doet u door een e-mail te sturen naar fractie@capelleaandenijssel.christenunie.nl.

Een persoonlijke reflectie

Valentijnsdag, normaal gesproken doe ik hier niets aan, omdat ik probeer om elke dag mijn waardering en liefde uit te spreken naar mijn vrouw. Maar deze keer heb ik er zowaar wat mee gedaan: een mooie doos vol met chocolade in de vorm van een hart en onze foto erop. Ik besefte weer dat het de liefde is die harten opwarmt: thuis, op het werk en richting je buren. Alleen samen maken we de wereld wat mooier.

Maar op Valentijnsdag denk ik ook aan mijn grootste liefde, Jezus christus, Hijzelf is het ultieme voorbeeld van onvoorwaardelijke liefde. Het was het die het grootste offer gaf aan ons, de mensen op aarde uit liefde die nooit meer overgaat. Daar word ik echt warm van, herkent u dat ook bij uzelf?

Soms worstel ik wel eens met de gedachte hoe ik Zijn liefde voor de mensen in onze mooie stad kan overbrengen als burgerraadslid. Dat probeer ik zo veel mogelijk te doen in mijn bijdrages in de Commissie Samenleving en Economie (SLE). Daarom doe ik u hierbij de oproep, blijf voor ons als fractie bidden zodat wij de juiste keuzes mogen maken in deze complexe tijd.

Gods zegen, Arjen van den Brink

Michiel Graus neemt afscheid van ons

Beste Capellenaren,

Vanaf 16 januari ben ik de burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk en in de voorjaarsvakantie hopen we ook daarheen te verhuizen. Daarmee komt een einde aan onze aanwezigheid en inzet. Ik wil u graag hartelijk bedanken voor de fijne reacties. Het was heel mooi om Peter en Hilde als raadsleden bij mijn installatie te zien en daarbovenop een afvaardiging van bestuur en leden. 

Capelle zal altijd een speciale plek bij mij houden. Toen we als gezin november 1997 verhuisden naar Schollevaar, begon mijn inzet voor de Capelse ChristenUnie en leidde tot 17 jaar raadslidmaatschap. Dank voor alle input en steun en ik ben dankbaar dat mijn opvolgers als een stevige Capelse fractie aan de slag zijn. En ik vraag u om voor hen te bidden. Denk ook met ze mee want ze hebben uw steun, gebed en input hard nodig. 

Ik kijk terug met dankbaarheid op de mooie Capelse jaren. Ik dank God voor Zijn zegen en kracht om dit te kunnen doen en vraag vergeving waar het niet goed was. En… van harte welkom in de groenblauwe oase van de randstad: Bodegraven-Reeuwijk.

Michiel Graus

Hartelijke groet uit de fractie

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een andere bijdrage aan de fractie of partij leveren? Dan horen wij graag van u via telefoon, e-mail (fractie@capelleaandenijssel.christenunie.nl) of sociale media.

Meekijken met een commissie of raadsvergadering? Kijk op https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl.

  • Hilde Groenendijk
  • Peter Eilander
  • Jan Dijkema
  • Peter Heerens
  • Arjen van den Brink
  • Jan Visscher
  • Arjen Uitbeijerse