Aanloop verkiezingen 15 maart 2023

Ruimte voor kerken.jpg
CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
Door Capelse ChristenUnie op 9 maart 2023 om 10:54

Aanloop verkiezingen 15 maart 2023

De uitdagingen zijn groot de komende vier jaar. De opwarming van de aarde moet beperkt worden. De natuur moet ruimte krijgen om te herstellen. De waterkwaliteit moet op orde worden gebracht. En tegelijk moeten we zorgen dat iedereen een betaalbare huur- of koopwoning kan vinden en er voldoende ruimte blijft om te werken. De ChristenUnie wil zich de komende vier jaar weer inzetten om vanuit onze missie en visie te werken aan een krachtig provinciaal bestuur van Zuid-Holland.
Meer informatie en onze speerpunten: https://zuid-holland.christenunie.nl/onze-hoopvolle-keuzes https://zuid-holland.christenunie.nl/waterschappen

Ruimte voor kerken

Deel dit bericht

Labels: , ,